سامانه جامع خدمات و گذرگاه دولت نوین پیشخوان، درگاه دفاتر پیشخوان
📚 راهنمای دفاتر پیشخوان دولت

درخواست اصلاح تنظیمات/خرابی/رول پوز به صورت سیستمی

 

1- در صورتی که پوز خاموش است، با نگه داشتن کلید قرمز x به مدت 5 ثانیه، می‌توانید آن را روشن نمایید.
2- بر روی پوز کلید menu(عملیات) را فشار دهید.
3- در منوی باز شده کلید 4 (پذیرنده) را فشار دهید.
4- در منوی باز شده کلید 1 (پشتیبانی) را فشار دهید.
5- در منوی باز شده کلید 1 (درخواست پشتیبانی) را فشار دهید.
6- در منوی باز شده کلید 2 (خرابی دستگاه) را فشار دهید.
7- اکنون رمز پیش فرض 0000 را وارد نمایید، به این صورت درخواست خرابی پوز به شعبه محل اقامت شما ارسال می‌گردد.