سامانه جامع خدمات و گذرگاه دولت نوین پیشخوان، درگاه دفاتر پیشخوان
📚 راهنمای دفاتر پیشخوان دولت

استعلام نمره منفی گواهینامه

 

در ابتدا وارد پنل نوین پیشخوان شوید

user.novinpishkhan.ir

 استعلام نمره منفی گواهینامه

از سمت راست بر روی داشبورد و یا خدمات»ویژه»گواهینامه»استعلام نمره منفی گواهینامه کلیک نمایید

 استعلام نمره منفی گواهینامه

مطابق مشخصات متقاضی، موارد خواسته شده را تکمیل نمایید.

پس از انجام استعلام به منظور نمایش گزینه پرداخت برای شما فعال میشود، می‌توانید به دو صورت با پوز و یا با درگاه بانکی این مبلغ را پرداخت نمایید.

پس از پرداخت درست مبلغ به صفحه نمایش وضعیت استعلام نمره منفی گواهینامه ارجاع داده می‌شوید، اگر چنانچه صفحه مربوطه را به اشتباه بسته‌اید با مراجعه به گزارشات مالی» ریز تراکنش می‌توانید تراکنش مربوطه و لیست استعلام را مشاهده نمایید

 استعلام نمره منفی گواهینامه