سامانه جامع خدمات و گذرگاه دولت نوین پیشخوان، درگاه دفاتر پیشخوان
📚 راهنمای دفاتر پیشخوان دولت

استعلام چک برگشتی

 

در ابتدا وارد پنل نوین پیشخوان شوید

user.novinpishkhan.ir

 استعلام چک برگشتی

از سمت راست بر روی داشبورد و یا خدمات»ویژه»چک برگشتی شخص کلیک نمایید

 استعلام چک برگشتی

مطابق مشخصات متقاضی، موارد خواسته شده را تکمیل نمایید.

پس از انجام استعلام به منظور نمایش گزینه پرداخت برای شما فعال میشود، می‌توانید به دو صورت با پوز و یا با درگاه بانکی این مبلغ را پرداخت نمایید.

پس از پرداخت درست مبلغ به صفحه نمایش لیست چک برگشتی شخص متقاضی ارجاع داده می‌شوید، اگر چنانچه صفحه مربوطه را به اشتباه بسته‌اید با مراجعه به گزارشات مالی» ریز تراکنش می‌توانید تراکنش مربوطه و لیست استعلام را مشاهده نمایید

 استعلام چک برگشتی