سامانه جامع خدمات و گذرگاه دولت نوین پیشخوان، درگاه دفاتر پیشخوان
📚 راهنمای دفاتر پیشخوان دولت

در صورتی که تراکنش موفقی با پوز انجام دادید
ولی پیغام ناموفق در نوین پیشخوان مشاهده فرمودید

 

1- به پنل نوین پیشخوان وارد شوید.
2- در منوی سمت راست بر روی گزارشات مالی و سپس بر روی بازیابی تراکنش کلیک نماید.
3- صفحه جدیدی در پنجره جدید باز می‌شود.
4- در این صفحه تمامی تراکنش‌های ناموفق دفتر پیشخوان شما لیست شده است.
5- تراکنش مورد نظر را یافته و بر روی بررسی مجدد کلیک نماید.

بازیابی تراکنش از دست رفته پوز

6- در این حالت استعلام وضعیت تراکنش مورد نظر از بانک بررسی می‌شود.
7- در صورت موفق بودن تراکنش، وضعیت تراکنش به موفق تغییر وضعیت می‌دهد.
8- شما می‌توانید با بازگشت به صفحه خدمت مورد نظر آن را ادامه دهید.
9- یا برای ادامه فرآیند خدمت به صفحه گزارشات مالی و سپس بر روی ریز تراکنش بزنید.
10- در صفحه باز شده، تمامی تراکنش‌های موفق شما لیست شده است.

بازیابی تراکنش از دست رفته پوز

11- در لیست تراکنش مورد نظر را پیدا کنید و بر روی ادامه فرآیند کلیک نمایید.
1- در این حالت در زیر این پیام تائید دستی تراکنش (در صورتی که پوز عملکرد موفق داشته) قابل مشاهده می‌باشد.

بازیابی تراکنش از دست رفته پوز به صورت دستی

2- با کلیک بر روی تائید دستی تراکنش به صفحه آپلود قبض پرینت شده پوز و مشخصات آن ارجاع داده می‌شود.

بازیابی تراکنش از دست رفته پوز به صورت دستی

3-در این صفحه مطابق عکس نمونه محتویات قبض پرینت شده را در فرم وارد نمایید و عکس قبض پرینت شده را آپلود کنید، همکاران ما در نوین پیشخوان پس از بررسی آن تراکنش را تایید می‌نمایند و می‌توانید ادامه فرآیند را از سر بگیرید.