سامانه جامع خدمات و گذرگاه دولت نوین پیشخوان، درگاه دفاتر پیشخوان
📚 راهنمای دفاتر پیشخوان دولت

پرینت با پرینتر لیبل زن زبرا Zebra

 

پرینت با لیبل زن برای پرینت رسید مرسولات بسیار مقرون به صرفه می‌باشد ولی اتصال به این نوع پرینترها برای بار اول بسیار سخت می‌باشد، از این روی لطفا این راهنما با دقت انجام شود.

از نصب بودن درایور پرینتر زبرا مطئن شوید، پشتیبانی این پرینتر، پرینتر را به راحتی برای شما فعال و نصب می‌کنند.

لطفا از لینک زیر نرم افزار JSPrintManager (JSPM) را نصب نمایید

از نصب بودن درایور پرینتر زبرا مطئن شوید، پشتیبانی این پرینتر پرینتر را به راحتی برای شما فعال و نصب میکنند.

دانلود (از سایت اصلی)

لطفا به تنظیمات پرینتر لیبل زن بروید :
Control Panel > View Devices and printers > Printer & Scanner

پرینت با پرینتر لیبل زن زبرا Zebra پرینت با پرینتر لیبل زن زبرا Zebra

انتخاب پرینتر لیبل زن برای مثال : Zebra GC420t
پرینت با پرینتر لیبل زن زبرا Zebra

اکنون گزینه Printer Perferences را انتخاب کنید و مطابق عکس زیر تنظیمات را اعمال نمایید:

پرینت با پرینتر لیبل زن زبرا Zebra پرینت با پرینتر لیبل زن زبرا Zebra

اکنون پرینتر آماده می‌باشد.

رسید یک مرسوله را برای پرینت انتخاب نمایید، در ابتدا سیستم به شما فاکتور را به صورت A5 نمایش می‌دهید، لطفا روی گزینه لطفا گزینه مشکی پرینتر لیبل زن را انتختاب نمایید.

پرینت با پرینتر لیبل زن زبرا Zebra

لیست پرینترهای سیستم شما در صفحه نمایش داده میشود، لطفا پرینتر لیبل زن را از لیست پرینترهای سیستم‌تان انتخاب نمایید

پرینت با پرینتر لیبل زن زبرا Zebra

سپس بر روی کلیک پرینت نمایید کلیک کنید.

پنجره قرمز رنگی برای‌تان باز می شود، به منظور تایید ادامه پرینت روی "Click here to start Printing" کلیک نمایید.

پرینت با پرینتر لیبل زن زبرا Zebra

تبریک لیبل به درستی پرینت شده است:

پرینت با پرینتر لیبل زن زبرا Zebra