سامانه جامع خدمات و گذرگاه دولت نوین پیشخوان، درگاه دفاتر پیشخوان
📚 راهنمای دفاتر پیشخوان دولت

اگر شماره پایانه/ترمینال دستگاه پوز را نمی دانید

 

اپلیکیشن DroidCam می‌تواند گزینه مناسبی باشد، اگر :

1- در صورتی که پوز خاموش است، با نگه داشتن کلید قرمز x به مدت 5 ثانیه، می‌توانید آن را روشن نمایید.
2- بر روی پوز کلید menu(عملیات) را فشار دهید.
3- در منوی باز شده کلید 2 (گزارشات) را فشار دهید.
4- در منوی باز شده کلید 4 (پیکربندی) را فشار دهید.
5- در منوی باز شده کلید 1 (تنظیمات ترمینال) را فشار دهید.
6- اکنون شماره پایانه/ترمینال دستگاه پوز شما پرینت می‌گردد.