سامانه جامع خدمات و گذرگاه دولت نوین پیشخوان، درگاه دفاتر پیشخوان
📚 راهنمای دفاتر پیشخوان دولت

بررسی صحت اتصال پوز به شبکه

 

1- در صورتی که پوز خاموش است، با نگه داشتن کلید قرمز x به مدت 5 ثانیه، می‌توانید آن را روشن نمایید.
2- بر روی پوز کلید menu(عملیات) را فشار دهید.
3- در منوی باز شده کلید 4 (پذیرنده) را فشار دهید.
4- در منوی باز شده کلید 2 (تست ارتباط) را فشار دهید.
5- اکنون تست ارتباط پوز با شبکه اینترنت بررسی می‌گردد، در صورت اتصال درست پیغام "ارتباط موفق" در صفحه نمایش داده می‌شود.