سامانه جامع خدمات و گذرگاه دولت نوین پیشخوان، درگاه دفاتر پیشخوان
📚 راهنمای دفاتر پیشخوان دولت

بررسی صحت تنظیمات اتصال پوز به به سرور نوین پیشخوان

1- در صورتی که پوز خاموش است، با نگه داشتن کلید قرمز x به مدت 5 ثانیه، می‌توانید آن را روشن نمایید.
2- بر روی پوز کلید menu(عملیات) را فشار دهید.
3- در منوی باز شده کلید 2 (گزارشات) را فشار دهید.
4- در منوی باز شده کلید 4 (پیکربندی) را فشار دهید.
5- در منوی باز شده کلید 3 (تنظیمات رایانه/تنظیمات پروتکل ها) را فشار دهید.
6- اکنون پوز رمز پذیرنده را از شما درخواست می‌کند.(پیش فرض 4 تا صفر می‌باشد)
7- اکنون تنظمیات اتصال پوز پرینت می‌گردد، لطفا دقت داشته باشید تنظیمات حتما شبیه عکس زیر باشد: (در غیر این صورت حتما نوین پیشخوان و یا نصاب پوز را مطلع بفرمایید)

خرید شمارهبررسی صحت تنظیمات اتصال پوز به به سرور نوین پیشخوان